ഉള്‍നെഞ്ചില്‍ കനലും, ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന രാത്രിയും, നിന്നെ പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ്മകളും ഒത്തുചേരുമ്പോള്‍ ഒരു പുതിയ കവിത പിറക്കുന്നു..

Sunday, May 1, 2011

My Photoshop Designing

Before >>After >>
Pic Courtesy Asish K.B

0 comments:

Post a Comment

 
Copyright (c) 2011-2016 | Design by AlexandeR

Powered By FileWaves